รูม เกาะล้าน รีสอร์ต / Room Kohlarn Resort

โพสโดย : U | วันที่ : 24 May 2024
หมวดหมู่ : ที่พักเกาะล้าน

รูม เกาะล้าน รีสอร์ต / Room Kohlarn Resort

รูม เกาะล้าน รีสอร์ต / Room Kohlarn Resort

ชื่อที่พัก รูม เกาะล้าน รีสอร์ต / Room Kohlarn Resort
ราคา เริ่มต้น 1,450 บาท/คืน
ที่อยู่ 203/75 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250
เบอร์โทร 098-242-3632
Line https://line.me/ti/p/~@roomkohlarn
FB ที่พักเกาะล้าน Roomkohlarn ห้องพักสะอาด
เว็บไซต์จองห้องพัก https://roomkohlarn.com/
เวลาเช็คอิน-เช็คเอาท์
 • เวลาเช็คอิน : 14:00 น.
 • เวลาเช็คเอาท์ : 11:00 น.
อาหารเช้า (ฟรี)  ✔︎
มอเตอร์ไซค์ (ฟรี)  ✔︎
รถรับส่งจากท่าเรือหน้าบ้าน (ฟรี)  ✔︎
บริการปิ้งย่าง  ✖︎
รับสัตว์เลี้ยง  ✖︎
Wi-Fi  ✔︎
บริการเตียงเสริม เสริมได้ 1 ท่าน (500 บาท/ท่าน)
การเลือนวันเข้าพัก / การยกเลิกการจอง
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน ทุกกรณี หากแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 14 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 • กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกําหนดที่แจ้งไว้ ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กําหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการเต็มจํานวน 100 % ของราคาห้องพัก
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • ไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบเข้าพัก
 • ทุกท่านที่มาเข้าพักต้องมาลงทะเบียน และห้ามนําผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพักเข้าพักด้วย หากทางรีสอร์ทพบว่านำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาเข้าพัก จะขออนุญาตเชิญออกทุกท่าน โดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามส่งเสียงดัง หรือ ทําสิ่งที่เป็นการรําคาญรบกวนผู้อื่น และห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ท
 • ห้ามนําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และสิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าทําความสะอาดจํานวน 2,000 บาท
 • ห้ามทิ้งกระดาษชําระ ผ้าอนามัย หรือสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้ระบบสุขภัณฑ์ชํารุดลงในโถชักโครกโดยเด็ดขาด
 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในและภายนอกห้องพัก
 • ไม่อนุญาตให้นําอาหารที่มีกลิ่นเข้าไปรับประทานภายในห้องพักเด็ดขาด เช่น อาหารทะเล ส้มตำ ยำต่างๆ และทุเรียน หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าทําความสะอาดจํานวน 2,000 บาท
 • ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังวัตต์ต่างกับกําลังวัตต์ในประเทศไทยโดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • เมื่อผู้เข้าพัก Check in แล้วไม่ทําการ Check out ตามวันและเวลาที่กําหนดเข้าพัก ทางรีสอร์ทจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจํานวนวันที่เกินจากที่แจ้งเข้าพัก
 • กรณีที่สิ่งของใดๆ ของรีสอร์ทมีการชํารุดเสียหาย หรือสูญหายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าราคาของทรัพย์สินนั้นๆ

:::: การเดินทางไปยังที่พัก ::::

พิกัด GOOGLE MAPS : https://maps.app.goo.gl/1Lbdd1AwS2No26XRA

เราเริ่มจาก ท่าเรือหน้าบ้าน

จากนั้นขับตรงมาจนสุดทาง ให้เลี้ยวขวา

จากนั้นขับตามทางมาเรื่อย ๆ ถึงแยกให้เลี้ยวขวา

ผ่าน บ้านมะกรูดรีสอร์ท ทางซ้ายมือ

ผ่าน สุขสบายรีสอร์ท ทางขวามือ

ผ่าน แอทเกาะล้านรีสอร์ท ทางขวามือ

จากนั้นระยะทางอีกประมาณ 80 ม.* ให้เลี้ยวขวา และขับตรงเข้าไปอีกประมาณ 120 ม.* ถึงแล้วค่ะ

หน้าที่พัก Room Kohlarn Resort ค่ะ


:::: ภาพบรรยากาศภายในที่พัก ::::

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.